Onze tips voor het opzetten van goede Google Ads campagnes

Onze tips voor het opzetten van goede Google Ads campagnes

Google Ads campagnes dragen bij aan je omzet, maar door deze campagnes alleen in het Nederlands uit te zetten blijven de resultaten soms achter bij de verwachtingen, vooral als je zaken doet in het buitenland. Het is daarom goed om deze campagnes te laten vertalen naar andere talen. De impact van je campagnes zal zich daardoor uitbreiden naar andere taalgebieden, waardoor de omzet zal stijgen. Houd er rekening mee dat een Google Ads campagne een beperkte levensduur heeft. Door ook de zoekmachine optimalisatie in meerdere talen te verbeteren zal er een langetermijneffect zijn.

Dubbele controle

Machielsen heeft een ISO 17100 certificering. Dat is een garantie voor professionele kwaliteit bij het vertalen. In de praktijk betekent dit dat wordt ingezet op maximale zorg voor juiste vertalingen. Naast de inzet van native vertalers wordt er gewerkt volgens vaste procedures. Eerst maakt een eerste vertaler een vertaling. Die wordt gecheckt en gereviseerd door een tweede vertaler. Daarna wordt de tekst gereviewd en zal er een proeflezing plaatsvinden. Op basis daarvan worden de laatste correcties aangebracht en pas dan is de tekst klaar voor uitgave.

SEA specialist

Voor succesvolle Google Ads campagnes is het niet voldoende om de Nederlandse SEA teksten zo goed mogelijk te vertalen naar een andere taal. Google stelt strenge eisen aan de teksten die voor SEA worden gebruikt en als een tekst daar niet aan voldoet zal het effect tegenvallen. Om dit te voorkomen wordt gebruik gemaakt van een SEA specialist. Die begeleidt de vertalers, zodat hun teksten niet alleen inhoudelijk perfect zijn, maar ook voldoen aan eisen als het aantal tekens, de juiste schrijfstijl en de relatie tussen de SEA teksten en de landingspagina´s.

Totaalaanpak

Het zal duidelijk zijn dat het niet volstaat om de SEA teksten voor je Google Ads campagne naar één of meer talen te laten vertalen. Bij een succesvolle Google Ads campagne komt veel meer kijken. Houd ook de lange termijn goed in de gaten, zodat je weet welke stappen er gezet moeten worden als de effecten van je Google Ads campagne zijn uitgedoofd. Wellicht is het de overweging waard om alle teksten op je website en in de social media campagnes te laten optimaliseren.

 

Reacties zijn gesloten.